Wybór strategii rozwoju

Wybór strategii rozwoju firmy jest niezwykle istotnym elementem, który może zadecydować o przyszłości przedsiębiorstwa, dlatego powinien zostać dokonany po dogłębnej analizie, która powinna zakładać, analizę zewnętrzną firmy i analizę wewnętrzną. Analiza zewnętrzna oznacza analizę otoczenia firmy, pozycję jej konkurencji, zapotrzebowanie rynku, postawy klientów i potencjalnych partnerów biznesowych. Analiza wewnętrzna to natomiast analiza stanu firmy, tak pod kątem finansowym, technologicznym i każdym, które może okazać się istotny dla podjęcia decyzji o wyborze strategii rozwoju.