Tłumaczenie przysięgłe dokumentacji firmowej

Tłumaczenie przysięgłe dotyczy przede wszystkim dokumentów urzędowych, sądowych, a także otrzymanych od zagranicznych pracodawców, jak również dokumentów firmowych.

Tłumaczenie przysięgłe

Tłumaczenie zwykłe nie różni się w kwestii merytorycznej niczym od tłumaczenia przysięgłego. Zarówno w tłumaczeniu przysięgłym jak i tradycyjnym chodzi o jak najdokładniejsze przełożenie dokumentów z jednego języka na drugi. Różnica jednak polega w odpowiedzialności tłumacza za wykonaną pracę. Usługę dotyczącą tłumaczeń znajdziemy po kliknięciu w odnośnik- tłumaczenia angielski.

Tłumaczenie zwykłe, a przysięgłe

1. Tłumaczenia zwykłego może dokonać każda osoba znająca język obcy.

2. Nie jest wymagane nawet odpowiednie wykształcenie. Wystarczą właściwe umiejętności. Osoba taka może wykonywać tłumaczenia książek, katalogów, instrukcji obsługi, narzędzi i sprzętu.

3. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku dokumentów które mają trafić do urzędu. Chodzi między innymi o akty urodzenia, zgonu, małżeństwa, dokumenty dotyczące rejestracji pojazd, czy świadectwa pracy. W takiej sytuacji pomocny może być jedynie tłumacz przysięgły.

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły powinien być gotów przyjąć ryzyko związane z odpowiedzialnością cywilną za błędy, które mogą pojawić się w wykonanym przez niego tłumaczeniu. To bardzo ważne, że jeżeli klient tłumacza przysięgłego ponosi straty za niewłaściwe wykonanie tłumaczenia, to może się on ubiegać o odszkodowanie.

Tłumaczenia uwierzytelnione

Tłumaczenia zwykłego od przysięgłych różnią się także pieczęcią jaka stawiana jest przez tłumacza na dokumentacji urzędowej. Oprócz tego tłumaczenia uwierzytelnione wykonuje się zawsze w formie papierowej. Na poszczególnych stronach tłumaczenia powinien znaleźć się zarówno stempel z nazwiskiem, imieniem tłumacza. Jak łatwo się domyślić cena za tłumaczenia przysięgłe jest znacznie wyższa niż za zwykłe, ale głównym powodem jest właśnie odpowiedzialność cywilna specjalisty.

Kto może zostać tłumaczeń przysięgłym?

a) Osoba pragnąca stać się tłumaczeń przysięgłym powinna przede wszystkim posiadać nieposzlakowaną opinie.

b) Będąc tłumaczem staje się osobą zaufania publicznego, która za pomocą pieczęci poświadcza poprawność wykonania przekładu.

c) Takim tłumaczem może zostać obywatel polski, który zna język polski, a także ma pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Kolejną ważną kwestią jest niekaralność oraz ukończone studnia i tytuł magistra. Konieczne jest również zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Sytuacje, gdy niezbędne okazuje się tłumaczenie przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe mają moc prawną. Są to przede wszystkim pisma związane z zatrudnieniem, dokumenty samochodu, zaświadczenia i inne raporty oraz analizy niezbędne do przedstawienia bankom i urzędom oraz partnerom biznesowym. Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, że przed instytucją państwową wystarczy złożyć dokument przetłumaczony przez zwykłego tłumacza. Jeżeli mamy wątpliwości to warto dopytać się urzędnika.

Wynagrodzenie dla tłumacza przysięgłego

Stawki wynagrodzeń dla tłumaczy przysięgłych podaje odpowiednie Rozporządzenie. Przy obliczaniu stawki bierze się pod uwagę ilość znaków, wierszy, czy też liter. Stronę rozpoczętą należy policzyć jako całą.

Jak znaleźć dobrego tłumacza przysięgłego?

„Podczas wyboru tłumacza przede wszystkim kierowałem się opiniami o danych osobach zamieszczonymi w sieci. Tłumacze przysięgli są z urzędu zobowiązani do rzetelności, niezależności i skrupulatności. To osoby zaufania publicznego, dlatego nie miałem wątpliwości, że wybrany przeze mnie specjalista będzie odpowiednim fachowcem. Tłumaczenie z angielskiego zostało wykonane bardzo szybko. Oczywiście podczas wyceny bierze się pod uwagę, czas jaki ma tłumacz na pracę, trudność tekstu, a także ilość liter. Tańsze są tłumaczenia, które dotyczą popularnych języków jak angielski, czy niemiecki. Dokumenty sporządzone przez tłumacza przysięgłego muszą zostać wykonane w formie papierowej. Oprócz tego warto sprawdzić, czy widnienie na nich pieczęć bez której dokument jest nieważny. Tłumacz odpowiada prawnie za jakość wykonanego przekładu”.

Andrzej