Rozwój firmy w obszarze technologii i innowacji

Innowacje i technologie w strategicznym planie rozwoju firmy

Wprowadzanie w firmie nowoczesnych, często zaawansowanych technologii jest w swej istotnie innowacyjnością danego przedsiębiorstwa. Innowacyjność taks pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w danej branży, stąd też coraz liczniejsze firmy decydują się na wprowadzanie nowoczesnych technologii, takie wprowadzane do firmy technologie można podzielić na cztery rodzaje:

  1. Technologie bazowe – są to technologie, które już są stosowane w innych firmach, korzyści konkurencyjności są w tym przypadku niewielkie, nie wielki jest również stopień ryzyka skorelowany z taką innowacją, jest to bowiem technologia już sprawdzona. Technologie podstawowe charakteryzują się łatwością ich wprowadzania, kopiowania i naśladowania przez konkurencję.

  2. Technologie kluczowe – dają znaczącą przewagę konkurencyjną, firma które staną się specjalistami w ich użytkowaniu. To technologie, które można znaleźć u firm będących liderami rynku.

  3. Technologie postępujące – są to młode technologie, które dopiero zaczynają się upowszechniać, lecz jeśli się rozwiną mogą oznaczać zmianę reguł gry w danej branży. Ich wprowadzanie bywa ryzykowne, jednak korzyści są olbrzymie.

  4. Technologie wschodzące – to istniejące technologie, co do których nie da się jeszcze jasno określić czy mogą okazać się wartościowe dla biznesu czy też nie.