Rodzaje strategii rozwoju

Klasyfikacja strategii firmy według S. Certo i J. Peter

Istnieją różnorodne klasyfikacje strategii firmy, jedną z nich przedstawili Certo i Peter, według badaczy można mówić o kilku rodzajach strategii rozwoju przedsiębiorstwa, są to:

  • strategia koncentracji na prowadzeniu jednego biznesu

  • strategia stabilizacji

  • strategia wzrostu

  • strategia redukcji

  • strategia kombinowana

Klasyfikacja strategii firmy według L. Rude  i P. Holland

Inną klasyfikację, choć w wielu aspektach podobną proponują Rude i Holland, w tym podziale wyróżnia się:

  • strategię wzrostu

  • strategię stabilizacji

  • strategię obronną

  • strategię kombinowaną.