Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa

Prowadząc własne przedsiębiorstwo musimy między innymi zdawać sobie sprawę, że niektóre branże nie obejdą się bez kasy fiskalnej. W Szczecinie znajdziemy firmę oferującą doskonałe kasy a wystarczy kliknąć w link- kasy fiskalne szczecin oferta. Według przepisów wprowadzonych w roku 2015, powoli znikają wszystkie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących

(A) Zgodnie z ustawą o VAT podatnicy mają obowiązek stosować kasy rejestrujące przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych. W myśl rozporządzenia wydanego przez Ministerstwo Finansów podatnicy zwolnieni z tego obowiązku nie mogą przekroczyć w danym roku podatkowym obrotów rzędu dwudziestu tysięcy złotych.

(B) Obecnie firmy, które obowiązkowo muszą posiadać kasy fiskalne, to przedsiębiorstwa zajmujące się: dostawą gazu płynnego, silników, części do maszyn, sprzętu radiowego, telewizyjnego, sprzętu fotograficznego, wyrobów ze stali, płyt DVD, a także wyrobów tytoniowych, alkoholowych.

(C) Obowiązek posiadania kasy dotyczy także przewoźników osób i bagaży.

Księgowanie przychodów z kasy fiskalnej

Oprócz posiadania kasy fiskalnej niezbędne jest także księgowanie wszystkich informacji. W pierwszej kolejności po zakupie kasy musimy dokonać tak zwanej finalizacji kasy. Może tego dokonać jedynie uprawniona osoba. Pracownik powinien posiadać identyfikator i właściwe kwalifikacje. Po finalizacji na kasie umieszcza się numer ewidencyjny i dopiero wtedy można jej używać.

Prawidłowe księgowanie przychodów z kasy

Odpowiednie księgowanie przychodów z kasy wymaga przede wszystkim sporządzania domowych i miesięcznych raportów fiskalnych. Raporty dobowe należy sporządzić po zakończeniu sprzedaży w danym dniu. Prawo oczywiście dopuszcza przygotowanie raportu w następny dzień, ale musi się to odbywać przed dokonaniem pierwszej sprzedaży.

Gdzie przechowywać dokumenty kasowe?

Dokumenty kasowe należy przechowywać przez pięć lat. Mogą to być paragony, raporty sprzedaży, a także ewidencje przychodów. Muszą być one przechowywane w bezpiecznym miejscu, na przykład w sejfie, w siedzibie firmy.

Raport fiskalny

Raport fiskalny jest generowany przy użyciu samej kasy. Jest to dokument, który zawiera dane sumaryczne o obrocie, a także kwotach podatku VAT. Co ważne, kasy mogą także przygotowywać raporty niefiskalne, które mają głównie charakter pomocniczy. Oczywiście jeżeli w danym dniu nie mamy żadnych dochodów, nie istnieje obowiązek tworzenia raportu fiskalnego.

Księgowanie przychodów z kasy fiskalnej w KPiR

Podatnicy, którzy rozliczają się na podstawie KPiR mogą zdecydować się na raporty dzienne lub miesięczne. Raporty dobowe ujmuje się pod datą, której one dotyczą. Wpisu dokonuje się w odpowiedniej kolumnie, która dotyczy sprzedaży towarów i usług. Ważne jest to, aby kwotę sprzedaży pomniejszyć o wysokość przychodu. Podatnik musi prowadzić dodatkowo ewidencję zwrotów i oczywistych pomyłek.