Odszkodowanie za łamanie praw pracowników

Pracownicy mają swoje obowiązki, ale też prawa, które muszą zostać spełnione. Niedostosowanie się do tych standardów jest nie tylko niezgodne z przepisami, ale również może prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia. Częstym problemem jest na przykład brak umowy.

Zatrudnianie pracownika bez umowy

Jeżeli firma decyduje się na zatrudnienie pracownika bez umowy, to jest to niezgodne z przepisami. Obecnie należy podpisać umowę z pracownikiem z dniu rozpoczęcia pracy. Inną nieprawidłowością jest także podpisywanie umów cywilnoprawnych, których treść wskazuje na stosunek pracy.

Nieprawidłowe zwalnianie

Pracodawcy łamią prawa pracownicze także w sytuacji, gdy decydują się na zwolnienie pracowników. Najczęściej dochodzi do:

I. Braku zachowania odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

II. Braku podania przyczyny wypowiedzenia, a musi to być spełnione przy umowie na czas nieokreślony.

III. Braku wypłaty wynagrodzenia. Każda praca powinna zostać należycie opłacona.

IV. Braku wypłaty ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy.

V. Braku wydania świadectwa pracy. Po zakończonej pracy pracownik musi otrzymać świadectwo pracy, a jeżeli je zgubi lub zniszczy to pracodawca zobowiązany jest do wystawienia bezpłatnie duplikatu.

W trakcie trwania stosunku pracy pracownicy często godzą się na złe warunki pracy, jednak jeżeli pracodawca łamie przepisy w trakcie zwalniania takich osób, to bardzo często występują one o odszkodowanie. Kancelarię zajmującą się walką o prawa pracownicze znajdziemy w internecie pod linkiem – prawo pracy kraków.

Postępowanie w przypadku łamania prawa pracy

Patryk, prawnik: „Jeżeli pracodawca łamie prawa pracowników, to przede wszystkim należy z nim o tym porozmawiać. Oczywiście przed taką rozmową powinniśmy się przygotować merytorycznie, zapoznać z regulacjami na temat łamanych praw. Wszystko to może nam pomóc w trakcie rozmowy. Jeżeli jednak rozmowa nie przyniesie skutku, to można poprosić o rozmowę z bezpośrednim zwierzchnikiem naszego przełożonego. Innym sposobem jest odwołanie się do związków zawodowych. Najczęściej w dużych firmach to związki przyjmują zgłoszenie występujących uchybień i prowadzą rozmowy na temat problemu zarówno z właścicielem firmy jak również z zarządem. Łamanie praw pracowniczych można także zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy. Co szczególnie ważne dla wielu osób, zgłoszenie może być zupełnie anonimowe. Oczywiście to PIP podejmuje decyzję, czy informacje są wiarygodne i czy zostanie to sprawdzone, dlatego też warto zbierać dowody na potwierdzenie naszych informacji. W ostateczności sprawa może trafić nawet do Sądu Rejonowego”.

Konsekwencje łamania prawa pracowników

Każde łamanie prawa pracowników wiąże się z odpowiedzialnością podaną w Kodeksie Pracy i Kodeksie Karnym. Pracodawcy, który łamie przepisy grożą grzywy w wysokości trzydziestu tysięcy złotych lub nawet pozbawienie wolności. Jeżeli w czasie prowadzenia pracy w nieodpowiednich warunkach dojdzie do wypadku to pracownik powinien przede wszystkim zebrać dokumentację dotyczącą:

i. Okoliczności wypadku przy pracy. Mogą to być protokoły, a także ustalenia policji, czy prokuratury.

ii. Kartę wypadku przy pracy, która musi zostać wypełniona na tę okoliczność.

iii. Oświadczenie poszkodowanego w wypadku, które zawiera między innymi wszelkie informacje dotyczące opisu zdarzenia, danych świadków. Pamiętajmy że wszystko może się przydać, szczególnie jeżeli planujemy wystąpić na drogę sądową i walczyć o należyte odszkodowanie.

Postępowanie prawników

Prawnicy zbierają dokumentację od pracownika, a także podpisują umowę na prowadzenie sprawy. Dopiero w tym momencie w pełni reprezentują stanowisko danej osoby.